Thần Quân, mời vào rọ 75


Chương 75 Nghe nói Hỏa Tịch có bệnh không tiện nói ra?

Dịch: Nguyệt Viên

005sp9owgw1eqi8nvck8oj30ze0mrdml

(Một)

Thấy mặt Hỏa Tịch thản nhiên nâng chén thuốc lên, ta liền nắm chặt mũi hỏi: “Ngươi thành thật khai báo rõ ràng, có phải ngươi bị bệnh gì nghiêm trọng không tiện nói ra?” Đọc tiếp

Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 265


THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 265: Ta không yêu ngươi

Dịch: Bùm Bùm

40

  ”Hai tháng, không được thêm nữa.” Hắn cố gắng hết sức làm cho giọng nói mình lạnh đi.

  Hai tháng này chắc Nhân đạo, Quỷ đạo và Thiên đạo cũng chuẩn bị được rất nhiều chuyện bỉ ổi rồi, càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi cho Ma đạo và hắn, hắn nên đánh nhanh thắng nhanh mới phải. Nhưng hắn lại nhượng bộ, nếu có thể khiến nàng vui, khiến nàng thấy có hy vọng, thì tất cả cũng đáng.

Đọc tiếp

Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 264


THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 264: Tất cả chờ thời gian giải quyết

Dịch: Bùm Bùm

39

  Diễn xuất của hắn dở tệ, và nàng cũng thật điên.

  Hắn đã nhớ lại kiếp trước, vậy thì sao có thể tự nhiên quên đi kiếp này chứ? Tưởng đây là phim Random Harvest à.

Đọc tiếp

Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 3 – Chương 263


THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 3: Lịch sử hàng ma của Trùng
Chương 263: Quyết định của hắn

Dịch: Bùm Bùm

85595_6046648501f1e9316b7ffeed05261d3e

  Ba ngày sau, Trùng Trùng đã bình phục và chuẩn bị tâm lý đâu vào đấy để đặt chân đến Tu La Vi Mang một cách quang minh chính đại.

  Đây là nơi ở của tên đại ma đầu ấy, ở một mức độ nào đó thì đây cũng là nhà của hắn.

Đọc tiếp