Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Phiên ngoại sau cưới


THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Tiểu Hoa và Trùng Trùng sau khi cưới – Giáo dục nhi đồng

Dịch: Bùm Bùm

  Đó đã là chuyện rất lâu rất lâu về sau rồi, thật ra cũng không quá lâu, chẳng qua Tiểu Tiểu Hoa và Tiểu Tiểu Trùng đã có thể dùng kiếm bay khắp trời thôi.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Đại kết cục


THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Đại kết cục – Truyền thuyết mười châu ba đảo

Dịch: Bùm Bùm

  Vô số người ào ra từ bốn phương tám hướng, người quen, người không quen, có thân xác, không có thân xác, nam nữ già trẻ đều ào ra như ong vỡ tổ.

Tiếp tục đọc

Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 352


THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 352: Ấm ầm thiên lôi, hè mưa tuyết

Dịch: Bùm Bùm

  Bây giờ chỉ còn lại Tiên đạo chưa được thông báo thôi, Trùng Trùng quyết định đích thân đi, tiện tay dọn dẹp đồ đạc, đòi của hồi môn từ Bạch Trầm Hương. Nếu vượt được kiếp, không chết không tàn tật không trọng thương thì sẽ trực tiếp gả cho đại ma đầu, động phòng ngay trong đêm ấy.

Tiếp tục đọc

Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 351


THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 351: Tập trung toàn bộ sức mạnh

Dịch: Bùm Bùm

  ”Ý tốt!” Nhóm ba kẻ xấu lần nữa đồng thanh tán thành, nhưng đều ngầm cảm thấy chuyện kéo băng nhóm không bền vững, song trước mắt chỉ có cách này thôi.

Tiếp tục đọc