Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ


THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ

*****

Tác giả: Liễu Ám Hoa Minh (柳暗花溟).

Dịch: Bùm Bùm.

Thể loại: Xuyên không, huyền huyễn, ân oán, hài, sủng, HE, (lê thê).

Số chương: 4 quyển, 353 chương và rất nhiều phiên ngoại rải rác.

Nhân vật chính: Hoa Tứ Hải, Diêu Trùng Trùng.

Lịch đăng: 4-7 ngày/chương.

Tình trạng bản gốc: Hoàn.

Tình trạng bản dịch: On going.

Truyện được chuyển ngữ phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả

Xin mọi người NẾU repost ở nơi nào khác ngoài bongbongbien.wordpress.com VUI LÒNG để lại lời nhắn và credit rõ ràng nguồn cũng như tên người dịch

1005311

Giải thích ký tự nằm sau mỗi chương:

[H]: Chương có H nói chung, không phân nhiều hay ít, cũng không phân mức độ, sờ soạng không hành động cũng được liệt vào chương có H.

[P]: Chương bị khóa, bắt buộc phải nhập mật khẩu. Cập nhật ngày 10 tháng 02 năm 2015: Do tình trạng re-up không xin phép, không credit ngày càng lỗ mãng, mình đã quyết định bắt đầu từ chương 120 trở đi, cứ sau 10 chương sẽ có một chương đặt mật khẩu (tức các chương có số 0 cuối, ví dụ 130, 140, 150), chương ấy nằm trong quyển nào thì mật khẩu sẽ là nội dung của quyển ấy.

[PN]: Sau chương được đánh dấu sẽ có phiên ngoại, đường dẫn đến phiên ngoại nằm ngay dưới hàng dẫn đến chương đó.

tuzki_033

Lời của người dịch: Truyện mình dịch tới đâu đọc tới đó hoàn toàn không biết trước nội dung, nên chắc chắn không thể liệu trước xưng hô cho nhân vật cũng như những tình tiết có liên quan đến hiện tại của các chương sau, khi phát hiện sai sót mình sẽ không chỉnh sửa trên các post mà sẽ sửa trực tiếp trên file word, đến gần hết một quyển mình mới tiến hành chỉnh sửa một lượt, vì thế mong các bạn đọc sau lượng thứ cho, xin cám ơn! Còn bây giờ xin mời các bạn bắt đầu đọc truyện.

VĂN ÁN

(Khuyến cáo không nên xem, vì xem cũng không hiểu)

29

NỘI DUNG

73

Quyển 1. Lịch sử giang hồ của Trùng

Chương 1 ¤¤¤ Chương 2 ¤¤¤ Chương 3 ¤¤¤ Chương 4

Chương 5 ¤¤¤ Chương 6 ¤¤¤ Chương 7 ¤¤¤ Chương 8 ¤¤¤ Chương 9

Chương 10 ¤¤¤ Chương 11 ¤¤¤ Chương 12 ¤¤¤ Chương 13

Chương 14 ¤¤¤ Chương 15 ¤¤¤ Chương 16 ¤¤¤ Chương 17 ¤¤¤ Chương 18

Chương 19 ¤¤¤ Chương 20 ¤¤¤ Chương 21 ¤¤¤ Chương 22

Chương 23 ¤¤¤ Chương 24 ¤¤¤ Chương 25 ¤¤¤ Chương 26 ¤¤¤ Chương 27

Chương 28 ¤¤¤ Chương 29 ¤¤¤ Chương 30 ¤¤¤ Chương 31

Chương 32 ¤¤¤ Chương 33 ¤¤¤ Chương 34 ¤¤¤ Chương 35 ¤¤¤ Chương 36

Chương 37 ¤¤¤ Chương 38 ¤¤¤ Chương 39 ¤¤¤ Chương 40

Chương 41 ¤¤¤ Chương 42 ¤¤¤ Chương 43 ¤¤¤ Chương 44 ¤¤¤ Chương 45

Chương 46 ¤¤¤ Chương 47 ¤¤¤ Chương 48 ¤¤¤ Chương 49

Chương 50 ¤¤¤ Chương 51 ¤¤¤ Chương 52 ¤¤¤ Chương 53 ¤¤¤ Chương 54

Chương 55 ¤¤¤ Chương 56 ¤¤¤ Chương 57 ¤¤¤ Chương 58

Chương 59 ¤¤¤ Chương 60 ¤¤¤ Chương 61 ¤¤¤ Chương 62 ¤¤¤ Chương 63

Chương 64 ¤¤¤ Chương 65 ¤¤¤ Chương 66 ¤¤¤ Chương 67

Chương 68 ¤¤¤ Chương 69 ¤¤¤ Chương 70 ¤¤¤ Chương 71 ¤¤¤ Chương 72

Chương 73 ¤¤¤ Chương 74 ¤¤¤ Chương 75 ¤¤¤ Chương 76

Chương 77 ¤¤¤ Chương 78 ¤¤¤ Chương 79 ¤¤¤ Chương 80 ¤¤¤ Chương 81

Chương 82 ¤¤¤ Chương 83 ¤¤¤ Chương 84 ¤¤¤ Chương 85

Chương 86 ¤¤¤ Chương 87 ¤¤¤ Chương 88 ¤¤¤ Chương 89 ¤¤¤ Chương 90

Chương 91 ¤¤¤ Chương 92 ¤¤¤ Chương 93 ¤¤¤ Chương 94

Chương 95 ¤¤¤ Chương 96 ¤¤¤ Chương 97[P] ¤¤¤ Chương 98 ¤¤¤ Chương 99

Chương 100

HOÀN QUYỂN 1

73

Quyển 2. Lịch sử trưởng thành của Trùng

Chương 101 ¤¤¤ Chương 102 ¤¤¤ Chương 103 ¤¤¤ Chương 104 

Chương 105 ¤¤¤ Chương 106 ¤¤¤ Chương 107 ¤¤¤ Chương 108 ¤¤¤ Chương 109

Chương 110 ¤¤¤ Chương 111 ¤¤¤ Chương 112 ¤¤¤ Chương 113

Chương 114[P] ¤¤¤ Chương 115 ¤¤¤ Chương 116 ¤¤¤ Chương 117 ¤¤¤ Chương 118

Chương 119 ¤¤¤ Chương 120 ¤¤¤ Chương 121 ¤¤¤ Chương 122

Chương 123 ¤¤¤ Chương 124 ¤¤¤ Chương 125 ¤¤¤ Chương 126 ¤¤¤ Chương 127

Chương 128 ¤¤¤ Chương 129 ¤¤¤ Chương 130[P] ¤¤¤ Chương 131

Chương 132 ¤¤¤ Chương 133 ¤¤¤ Chương 134 ¤¤¤ Chương 135[PN] ¤¤¤ Chương 136

Phiên ngoại: Trọn kiếp bi thảm của Tây Bối

Chương 137 ¤¤¤ Chương 138 ¤¤¤ Chương 139[PN]  ¤¤¤ Chương 140[P]

Phiên ngoại: Kỳ tích của Tiên đạo

Phiên ngoại: Lễ Giáng Sinh không bình thường

Chương 141 ¤¤¤ Chương 142 ¤¤¤ Chương 143 ¤¤¤ Chương 144 ¤¤¤ Chương 145

Chương 146 ¤¤¤ Chương 147[PN] ¤¤¤ Chương 148 ¤¤¤ Chương 149

Phiên ngoại: Lễ cưới của Bạch Trầm Hương

Chương 150[P] ¤¤¤ Chương 151 ¤¤¤ Chương 152 ¤¤¤ Chương 153 ¤¤¤ Chương 154

Chương 155 ¤¤¤ Chương 156 ¤¤¤ Chương 157 ¤¤¤ Chương 158

Chương 159 ¤¤¤ Chương 160[P] ¤¤¤ Chương 161[PN] ¤¤¤ Chương 162 ¤¤¤ Chương 163

Phiên ngoại Mã Tiểu Giáp: Tình yêu thật phiền phức

Chương 164 ¤¤¤ Chương 165 ¤¤¤ Chương 166 ¤¤¤ Chương 167

Chương 168 ¤¤¤ Chương 169 ¤¤¤ Chương 170[P] ¤¤¤ Chương 171 ¤¤¤ Chương 172

Chương 173 ¤¤¤ Chương 174 ¤¤¤ Chương 175 ¤¤¤ Chương 176

Chương 177 ¤¤¤ Chương 178 ¤¤¤ Chương 179 ¤¤¤ Chương 180[P] ¤¤¤ Chương 181

Chương 182 ¤¤¤ Chương 183 ¤¤¤ Chương 184

HOÀN QUYỂN 2

54

Quyển 3. Lịch sử hàng ma của Trùng

Chương 185 ¤¤¤ Chương 186 ¤¤¤ Chương 187 ¤¤¤ Chương 188

Chương 189 ¤¤¤ Chương 190[P] ¤¤¤ Chương 191 ¤¤¤ Chương 192 ¤¤¤ Chương 193 

Chương 194 ¤¤¤ Chương 195[PN] ¤¤¤ Chương 196 ¤¤¤ Chương 197

 Phiên ngoại: Chi tiết vụ vệc Yến Tiểu Ất bị đẩy ngã

Chương 198 ¤¤¤ Chương 199  ¤¤¤ Chương 200[P] ¤¤¤ Chương 201  ¤¤¤ Chương 202

Chương 203 ¤¤¤ Chương 204 ¤¤¤ Chương 205 ¤¤¤ Chương 206 

Chương 207 ¤¤¤ Chương 208 ¤¤¤ Chương 209 ¤¤¤ Chương 210[P] ¤¤¤ Chương 211

Chương 212 ¤¤¤ Chương 213 ¤¤¤ Chương 214 ¤¤¤ Chương 215

Chương 216 ¤¤¤ Chương 217 ¤¤¤ Chương 218 ¤¤¤ Chương 219 ¤¤¤ Chương 220[P]

Chương 221 ¤¤¤ Chương 222 ¤¤¤ Chương 223 ¤¤¤ Chương 224

Chương 225 ¤¤¤ Chương 226 ¤¤¤ Chương 227 ¤¤¤ Chương 228 ¤¤¤ Chương 229

Chương 230[P] ¤¤¤ Chương 231 ¤¤¤ Chương 232 ¤¤¤ Chương 233

Chương 234 ¤¤¤ Chương 235 ¤¤¤ Chương 236  ¤¤¤ Chương 237 ¤¤¤ Chương 238

Chương 239 ¤¤¤ Chương 240[P] ¤¤¤ Chương 241 ¤¤¤ Chương 242

Chương 243 ¤¤¤ Chương 244 ¤¤¤ Chương 245 ¤¤¤ Chương 246 ¤¤¤ Chương 247

Chương 248 ¤¤¤ Chương 249 ¤¤¤ Chương 250[P] ¤¤¤ Chương 251

Chương 252 ¤¤¤ Chương 253 ¤¤¤ Chương 254 ¤¤¤ Chương 255 ¤¤¤ Chương 256

Chương 257 ¤¤¤ Chương 258 ¤¤¤ Chương 259 ¤¤¤ Chương 260[P]

Chương 261 ¤¤¤ Chương 262 ¤¤¤ Chương 263 ¤¤¤ Chương 264 ¤¤¤ Chương 265

Chương 266 ¤¤¤ Chương 267 

HOÀN QUYỂN 3

17

Quyển 4. Lịch sử phong lưu của Trùng

Chương 268 ¤¤¤ Chương 269 ¤¤¤ Chương 270[P]  ¤¤¤ Chương 271

Chương 272 ¤¤¤ Chương 273 ¤¤¤ Chương 274 ¤¤¤ Chương 275 ¤¤¤ Chương 276

Chương 277 ¤¤¤ Chương 278 ¤¤¤ Chương 279 ¤¤¤ Chương 280[P]

Chương 281 ¤¤¤ Chương 282 ¤¤¤ Chương 283 ¤¤¤ Chương 284 ¤¤¤ Chương 285

Chương 286 ¤¤¤ Chương 287 ¤¤¤ Chương 288 ¤¤¤ Chương 289

Chương 290[P] ¤¤¤ Chương 291 ¤¤¤ Chương 292 ¤¤¤ Chương 293 ¤¤¤ Chương 294

Chương 295 ¤¤¤ Chương 296 ¤¤¤ Chương 297 ¤¤¤ Chương 298

Chương 299 ¤¤¤ Chương 300[P] ¤¤¤ Chương 301 ¤¤¤ Chương 302 ¤¤¤ Chương 303

Chương 304 ¤¤¤ Chương 305 ¤¤¤ Chương 306 ¤¤¤ Chương 307

Chương 308 ¤¤¤ Chương 309 ¤¤¤ Chương 310 ¤¤¤ Chương 311 ¤¤¤ Chương 312

Chương 313 ¤¤¤ Chương 314 ¤¤¤ Chương 315 ¤¤¤ Chương 316

Chương 317 ¤¤¤ Chương 318 ¤¤¤ Chương 319 ¤¤¤ Chương 320 ¤¤¤ Chương 321

Chương 322 ¤¤¤ Chương 323 ¤¤¤ Chương 324 ¤¤¤ Chương 325

Chương 326 ¤¤¤ Chương 327 ¤¤¤ Chương 328 ¤¤¤ Chương 329 ¤¤¤ Chương 330

Chương 331 ¤¤¤ Chương 332 ¤¤¤ Chương 333 ¤¤¤ Chương 334

Chương 335 ¤¤¤ Chương 336 ¤¤¤ Chương 337 ¤¤¤ Chương 338 ¤¤¤ Chương 339

Chương 340 ¤¤¤ Chương 341 ¤¤¤ Chương 342 ¤¤¤ Chương 343

Chương 344 ¤¤¤ Chương 345 ¤¤¤ Chương 346 ¤¤¤ Chương 347 ¤¤¤ Chương 348

Chương 349 ¤¤¤ Chương 350[P] ¤¤¤ Chương 351 ¤¤¤ Chương 352

Chương 353

Lời Cuối Truyện

HOÀN CHÍNH VĂN

40

Phiên ngoại YY

Vài ba chuyện hậu hôn của Tiểu Hoa và Trùng Trùng 1

Bí mật của Thương Khung

Đoàn xe xuyên việt Giáng Sinh

Tình yêu là phiền phức

Nhật ký của Cửu Mạng

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ (Yêu thầm)

Thời đại xuyên việt

Trùng Trùng bỏ nhà ra đi ký

Suy ngẫm lỗi lầm tiền hôn nhân

Đèn ngàn năm

Rồng Đen tự truyện

Vài ba chuyện hậu hôn của Tiểu Hoa và Trùng Trùng 2

Mộng

Bí mật của Tiểu Hoa và Tây Bối

Tình yêu cạn kiệt

Phiên ngoại của kẻ độc ác

Cái chết của Phượng Hoàng

Phiên ngoại Tặc Tiểu Tâm

Phiên ngoại bỏ trốn

tuzki_005

HOÀN TOÀN TẬP

92 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

 1. Nàng edit ngày càng mượt, đọc lâu rồi hôm nay mới vô comment, truyện hay quá! Mình rất thích cách đặt password của bạn! Hóng chương mới quá!

   • Nhưng ad bảo pass là ND của quyển nhg t đánh đủ các kiểu nào viết hoa nào viết thường đều ko mở đc. Đùa nhau à ==

   • Xin lỗi nhé mình không có thời gian đùa bạn đâu, bạn gõ đúng thì bạn xem được, không gõ đúng cũng đừng vì sự sai sót đó của bản thân mà đi phê phán, trút giận lên người khác… Thái độ của bạn khiến mình chả muốn nói cho bạn biết mật khẩu là gì, càng không muốn gợi ý thêm vì sự bất lịch sự đó của bạn, bạn nhắm xem tiếp được thì xem, không thì mời bạn quay ra cho, cám ơn bạn!

 2. Lần đầu lọt hố… Hihi thấy sắp đầy rùi..vui quá! Thanks edit rat nhìu nha! M thick may thể loại huyền huyễn và hài lamk.. Nen dok văn án là lọt lun.. Giờ thì m đok đấy.. Chuyện quan trọng phải đk nhắc lại 3 lan! Chuk edit dồi dào sức khỏe! Dồi dào sức khỏe! Dồi dào sức khỏe!.. (p^ェ^q)

 3. Chủ nhà có tâm ko như bên Thư viện ngôn tình làm xong pass ko share post ko ai đọc được.
  Chúc nhà b đông khách!

 4. dịp cuối năm thế này mới có chút thời gian mò vô nhà bạn ^^. truyện này thì đọc đi lại mấy lượt rồi , giờ chắc phải đọc lại 1 lượt nữa thôi , cảm ơn nhà nàng ko bỏ bộ này hjhj

 5. Hơn một năm rồi , mong bạn cố gắng và đừng bỏ cuộc . Tạm thời không vào đọc được một thời gian, 😭, chúc bạn đông khách và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thank vì công sức bạn bỏ ra để edit.☺️☺️☺️☺️

 6. Lúc đầu ko quen, t mò pass cũng trầy trật lắm T.T,, sau nhìu lần giải p vs cũg quen mới thấy mình gà con gì đâu ( chã khó gì). Túm lại giờ thì tìm pass là thú vui rồi…hê hê! Tiếc cái là t bjk p rồi mà chương chẳn chưa ra =.=”
  Bạn ơi sắp noel vs tết rồi lì xì nhìu ch nữa nhe <3!

 7. Bùm Bà ơi, pass chương 97 sao mình gõ mãi ko ra vậy, huhu.
  2 số đầu và 13 chữ tiếp theo, ko có dấu cách, mình đã đọc lại chương 72 soi cũng kỹ lắm, xếp từ cũng chỉnh chu mà vẫn ko ra, hic.
  Làm ơn, giúp mình, cảm ơn bạn! hic

 8. Mình nhớ là đc đọc tr này lâu lắm rồi, thấy hay lên mạng tìm rồi vô nhà của bạn mò, mà hồi đó mới gần 100 thấy nản quá nên bỏ..lâu lâu nhớ dồn c nhìu đọc..hic bây h vẫn chưa hoàn…công nhận bạn chủ nhà kiên trìgghê miễn sao ko bỏ kon giữa chợ là zui rồi( hi đọc chùa mà toàn tào lao ko à)
  Công nhận bạn dễ thương ghê, đặt pass mà vẫn cho gợi ý( ầy dui cả làng). Tks nhìu !!!luôn ủng hộ bạn và cầu mong sớm đc tung bông nhảy múa \^o^/.

 9. Nàng ơi ới ời đến ngày update rồi. Ngóng nàng từng phút luôn á. Chót yêu nàng rồi nên chẳng dứt đc huhu

 10. Mê truyện này gần hai năm rồi, cám ơn bạn vì đã edit bộ này. Truyện hay lắm. Rất hy vọng sẽ không bị ngưng giữa chừng. Nếu bị ngưng là sẽ có một sự buồn không hề nhẹ.

 11. Theo đuổi truyện này gần hai năm rồi. Cám ơn bạn vì đã edit nhé. Truyện hay lắm. Mong rằng đừng bị ngưng giữa chừng. Không là có một sự buồn không hề nhẹ. hiii

 12. chị bùm bùm ơi, em có thể repost truyện này ở diễn đàn LQĐ được hay không ạ, em sẽ dẫn nguồn và ghi đầy đủ thông tin của người dịch và truyện ạ, thank chị, mong sớm nhận được hồi âm từ chị

 13. Truyện hay lắm b à, Nhưng mà…. Tính theo lịch post này thì có khi phải mất vài năm mới hoàn mất. huhh. đợi chờ có phải chăng là hạnh phúc????

 14. Mình mới đọc truyện này rất mong có đc pass bạn nói phải tham gia trả lời câu hỏi gì vậy cho mình tham gia với

  • Ko phải nhé bạn, chương nào đặt pass thì chương trước đó mình sẽ gợi ý pass, pass ko khó đâu, vì mình chỉ để tránh trường hợp re-up thôi 🙂

  • Thật ngại quá, mật khẩu mình ko share bạn nhé! Vì như vậy rất bất công với những bạn đã giải được mật khẩu, và càng có cơ hội cho những page khác re-up nữa…

 15. bạn cho phép mình được post ở diễn đàn lê quý đôn nha , mình sẽ ghi đầy đủ thông tin , tên người edit , post sau nhà bạn 10 chương , mong nhận được sự đồng ý từ phía bạn

  • Chào bạn, bộ này mình cũng có đăng bên LQD, nhưng do ko có thời gian nên mình đã ngừng đăng từ lâu rồi… Nếu bạn muốn đăng lại thì phiền bạn credit đầy đủ nhé! 🙂

 16. đọc chùa 4 năm và đây la lần đầu xuất hiện..dự là sau này se đi comt dạo thường xuyên..hehe..truyen hay qa ss oi~~chịu ko nổi ma vào comt cho ss có thêm động lực ^^~ tks ss nhiều lắm nhoa~~

 17. mình từ kites qua, thấy có giới thiệu truyện này để mọi người edit. Thử tìm thì thấy có bạn edit rồi, vui quá vì mình muốn đọc mà trình độ edit còn yếu kém. Từ nay sẽ quyết nhảy hố bạn 😀 nếu bạn không phiền thì cho phép mình repost sang kites, cảm ơn bạn nhiều 🙂

  • Mình không ngăn cấm repost nha bạn, chỉ cần bạn credit rõ thông tin là được rồi hề hề hề 🙂 Cám ơn bạn đã nhảy cái hố sâu thiệt là sâu này :))

 18. Pingback: List Ngôn tình Chưa hoàn thành | Băng Sơn Tuyết Liên Blog

 19. Pingback: List truyện | giacmongotngaokv

 20. Pingback: List truyện huyền huyễn của Thiên Băng | Tử Thiên Băng

 21. Pingback: List Huyền Huyễn – Dị Giới – NP – Nữ Tôn | ღ Vô Điệp Cốc ღ

 22. Pingback: ღ Vô Điệp Cốc ღ

 23. Pingback: Đã cập nhật | Mộng Xuân

 24. Vô hóng hớt chút. Hì hì hì, nhà nì có nhìu chiện hay để hóng quó, thax các nàng. Zưng mà chiện này dài ghê, biết bao giờ mới xong… Ai da da, cổ lại dài thêm dầu

   • Chuyện này lâu ra quá, cả tháng hóng dài cổ mới ra nhỏ giọt, lại còn phải nhập code mới đc đọc tiếp. Khổ cho mấy mụ già trí nhớ siêu phàm, lại phải đọc mò mẫm lại để tìm câu trả lời cho đúng. Nhẽ ra chỉ nên để code khi đã hoàn thành, chứ chịu khó chờ thế này đã là fan trung thành lắm rồi, ko thì họ đã bỏ dở từ lâu hoặc chờ bgio hoàn mới vào đọc cho liền mạch. Dù có bị coppy đi đâu thì chỗ khác cũng chả có nhiều ng đủ kiên nhẫn để hóng đâu, rút cuộc hoá ra quân ta làm khó dễ quân mình thôi.

   • Cám ơn bạn đã góp ý nhé, về vấn đề code, mình chả hiểu “code” của bạn nghĩa là gì cả, nếu bạn muốn nói tiếng Anh từ mật khẩu, thì nó là “password” nhé ^^ Với lại các bạn ủng hộ bộ này từ đầu đến cuối, mình rất cảm kích và mình sẽ không bao giờ làm họ thất vọng đâu… Và mình dịch rồi đăng lên không phải để câu view hay gì rồi kiếm lời đâu bạn à, vậy thì cớ gì mình phải làm miễn phí rồi để cho bọn bất lương copy đi chỗ khác câu view kiếm lời chứ? Theo như bạn nói, “chứ chịu khó chờ thế này đã là fan trung thành lắm rồi”, mình rất vui vì bộ tiểu thuyết này có người theo dõi từng chương từ đầu đến tận bây giờ, và mình trân trọng họ, còn những bạn bỏ dở hay chờ khi hoàn mới đọc thì cũng chả có gì phải khiến mình lo lắng cả, vì trước sau gì họ cũng có đọc thôi, mà như đã nói ở trên, mình dịch và đăng không vì kiếm lời, vậy thì họ đọc trước hay sau gì cũng không sao cả, cũng là sản phẩm do mình dịch ra mà thôi 🙂
    Lẽ ra mình có thể ẩn hoặc xóa bình luận này của bạn, nhưng mình approve và reply bạn là vì cớ gì? Xin mượn câu nói của Bối Vi Vi, “Mình cứu rỗi thế giới quan của bạn đấy” 🙂
    Và bạn đọc xong reply của mình, bạn vui lòng đừng trả lời nữa, mình nói thẳng là mình sẽ xóa bình luận của bạn, bởi vì mình rất không thích bạn gọi những người ủng hộ mình là “mấy mụ già”, và mình tìm thấy được sự ghen ăn tức ở trong lời nói của bạn, mình nghĩ bạn cũng từng theo dõi bộ này, chỉ vì bạn không tìm ra được “code” nên bạn mới có phát ngôn như thế này thôi…
    Nếu tìm không ra mật khẩu, các bạn có thể hỏi và mình rất sẵn lòng gợi ý thêm, nhưng xin lỗi, với dạng người như bạn thì mình thà rằng mất đi một người theo dõi bộ này còn hơn…
    Thân ái và tạm biệt bạn…

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s