Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ


THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ

*****

Tác giả: Liễu Ám Hoa Minh (柳暗花溟).

Dịch: Bùm Bùm.

Thể loại: Xuyên không, huyền huyễn, ân oán, hài, sủng, HE, (lê thê).

Số chương: 4 quyển, 353 chương và rất nhiều phiên ngoại rải rác.

Nhân vật chính: Hoa Tứ Hải, Diêu Trùng Trùng.

Lịch đăng: 4-7 ngày/chương.

Tình trạng bản gốc: Hoàn.

Tình trạng bản dịch: Hoàn.

Truyện được chuyển ngữ phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả

Xin mọi người NẾU repost ở nơi nào khác ngoài bongbongbien.wordpress.com VUI LÒNG để lại lời nhắn và credit rõ ràng nguồn cũng như tên người dịch

1005311

Giải thích ký tự nằm sau mỗi chương:

[H]: Chương có H nói chung.

[P]: Chương bị khóa, bắt buộc phải nhập mật khẩu. Cập nhật ngày 10 tháng 02 năm 2015: Do tình trạng re-up không xin phép, không credit ngày càng lỗ mãng, mình đã quyết định bắt đầu từ chương 120 trở đi, cứ sau 10 chương sẽ có một chương đặt mật khẩu (tức các chương có số 0 cuối, ví dụ 130, 140, 150), chương ấy nằm trong quyển nào thì mật khẩu sẽ là nội dung của quyển ấy.

[PN]: Sau chương được đánh dấu sẽ có phiên ngoại, đường dẫn đến phiên ngoại nằm ngay dưới hàng dẫn đến chương đó và ở cuối chương được đánh dấu. Cập nhật 09/07/2017: Đường dẫn đến phiên ngoại đã chuyển xuống mục Phiên ngoại YY, tuy nhiên vẫn giữ đường link xem phiên ngoại ở cuối chương được đánh dấu.

tuzki_033

Lời của người dịch: Truyện mình dịch tới đâu đọc tới đó hoàn toàn không biết trước nội dung, nên chắc chắn không thể liệu trước xưng hô cho nhân vật cũng như những tình tiết có liên quan đến hiện tại của các chương sau, khi phát hiện sai sót mình sẽ không chỉnh sửa trên các post mà sẽ sửa trực tiếp trên file word, đến gần hết một quyển mình mới tiến hành chỉnh sửa một lượt, vì thế mong các bạn đọc sau lượng thứ cho, xin cám ơn! Cập nhật 03/07/2017: Lúc đầu dịch tiếng Trung mình còn chưa tốt nên có thể những chương đầu sẽ có vài chỗ trúc trắc, không mượt mà như sau này, về sau mình tự trau dồi tiếng Trung trong các công ty Trung Quốc nên trình độ đã không như xưa, hi vọng các bạn sẽ phát hiện được điểm ấy qua từng chương ^^ Còn bây giờ xin mời các bạn bắt đầu đọc truyện.

VĂN ÁN

(Khuyến cáo không nên xem văn án, vì xem cũng không hiểu)

29

NỘI DUNG

73

Quyển 1. Lịch sử giang hồ của Trùng

Chương 1 ¤¤¤ Chương 2 ¤¤¤ Chương 3 ¤¤¤ Chương 4

Chương 5 ¤¤¤ Chương 6 ¤¤¤ Chương 7 ¤¤¤ Chương 8 ¤¤¤ Chương 9

Chương 10 ¤¤¤ Chương 11 ¤¤¤ Chương 12 ¤¤¤ Chương 13

Chương 14 ¤¤¤ Chương 15 ¤¤¤ Chương 16 ¤¤¤ Chương 17 ¤¤¤ Chương 18

Chương 19 ¤¤¤ Chương 20 ¤¤¤ Chương 21 ¤¤¤ Chương 22

Chương 23 ¤¤¤ Chương 24 ¤¤¤ Chương 25 ¤¤¤ Chương 26 ¤¤¤ Chương 27

Chương 28 ¤¤¤ Chương 29 ¤¤¤ Chương 30 ¤¤¤ Chương 31

Chương 32 ¤¤¤ Chương 33 ¤¤¤ Chương 34 ¤¤¤ Chương 35 ¤¤¤ Chương 36

Chương 37 ¤¤¤ Chương 38 ¤¤¤ Chương 39 ¤¤¤ Chương 40

Chương 41 ¤¤¤ Chương 42 ¤¤¤ Chương 43 ¤¤¤ Chương 44 ¤¤¤ Chương 45

Chương 46 ¤¤¤ Chương 47 ¤¤¤ Chương 48 ¤¤¤ Chương 49

Chương 50 ¤¤¤ Chương 51 ¤¤¤ Chương 52 ¤¤¤ Chương 53 ¤¤¤ Chương 54

Chương 55 ¤¤¤ Chương 56 ¤¤¤ Chương 57 ¤¤¤ Chương 58

Chương 59 ¤¤¤ Chương 60 ¤¤¤ Chương 61 ¤¤¤ Chương 62 ¤¤¤ Chương 63

Chương 64 ¤¤¤ Chương 65 ¤¤¤ Chương 66 ¤¤¤ Chương 67

Chương 68 ¤¤¤ Chương 69 ¤¤¤ Chương 70 ¤¤¤ Chương 71 ¤¤¤ Chương 72

Chương 73 ¤¤¤ Chương 74 ¤¤¤ Chương 75 ¤¤¤ Chương 76

Chương 77 ¤¤¤ Chương 78 ¤¤¤ Chương 79 ¤¤¤ Chương 80 ¤¤¤ Chương 81

Chương 82 ¤¤¤ Chương 83 ¤¤¤ Chương 84 ¤¤¤ Chương 85

Chương 86 ¤¤¤ Chương 87 ¤¤¤ Chương 88 ¤¤¤ Chương 89 ¤¤¤ Chương 90

Chương 91 ¤¤¤ Chương 92 ¤¤¤ Chương 93 ¤¤¤ Chương 94

Chương 95 ¤¤¤ Chương 96 ¤¤¤ Chương 97[P] ¤¤¤ Chương 98 ¤¤¤ Chương 99

Chương 100

HOÀN QUYỂN 1

73

Quyển 2. Lịch sử trưởng thành của Trùng

Chương 101 ¤¤¤ Chương 102 ¤¤¤ Chương 103 ¤¤¤ Chương 104 

Chương 105 ¤¤¤ Chương 106 ¤¤¤ Chương 107 ¤¤¤ Chương 108 ¤¤¤ Chương 109

Chương 110 ¤¤¤ Chương 111 ¤¤¤ Chương 112 ¤¤¤ Chương 113

Chương 114[P] ¤¤¤ Chương 115 ¤¤¤ Chương 116 ¤¤¤ Chương 117 ¤¤¤ Chương 118

Chương 119 ¤¤¤ Chương 120 ¤¤¤ Chương 121 ¤¤¤ Chương 122

Chương 123 ¤¤¤ Chương 124 ¤¤¤ Chương 125 ¤¤¤ Chương 126 ¤¤¤ Chương 127

Chương 128 ¤¤¤ Chương 129 ¤¤¤ Chương 130[P] ¤¤¤ Chương 131

Chương 132 ¤¤¤ Chương 133 ¤¤¤ Chương 134 ¤¤¤ Chương 135[PN] ¤¤¤ Chương 136

Chương 137 ¤¤¤ Chương 138 ¤¤¤ Chương 139[PN]  ¤¤¤ Chương 140[P]

Chương 141 ¤¤¤ Chương 142 ¤¤¤ Chương 143 ¤¤¤ Chương 144 ¤¤¤ Chương 145

Chương 146 ¤¤¤ Chương 147[PN] ¤¤¤ Chương 148 ¤¤¤ Chương 149

Chương 150[P] ¤¤¤ Chương 151 ¤¤¤ Chương 152 ¤¤¤ Chương 153 ¤¤¤ Chương 154

Chương 155 ¤¤¤ Chương 156 ¤¤¤ Chương 157 ¤¤¤ Chương 158

Chương 159 ¤¤¤ Chương 160[P] ¤¤¤ Chương 161[PN] ¤¤¤ Chương 162 ¤¤¤ Chương 163

Chương 164 ¤¤¤ Chương 165 ¤¤¤ Chương 166 ¤¤¤ Chương 167

Chương 168 ¤¤¤ Chương 169 ¤¤¤ Chương 170[P] ¤¤¤ Chương 171 ¤¤¤ Chương 172

Chương 173 ¤¤¤ Chương 174 ¤¤¤ Chương 175 ¤¤¤ Chương 176

Chương 177 ¤¤¤ Chương 178 ¤¤¤ Chương 179 ¤¤¤ Chương 180[P] ¤¤¤ Chương 181

Chương 182 ¤¤¤ Chương 183 ¤¤¤ Chương 184

HOÀN QUYỂN 2

54

Quyển 3. Lịch sử hàng ma của Trùng

Chương 185 ¤¤¤ Chương 186 ¤¤¤ Chương 187 ¤¤¤ Chương 188

Chương 189 ¤¤¤ Chương 190[P] ¤¤¤ Chương 191 ¤¤¤ Chương 192 ¤¤¤ Chương 193 

Chương 194 ¤¤¤ Chương 195[PN] ¤¤¤ Chương 196 ¤¤¤ Chương 197

Chương 198 ¤¤¤ Chương 199  ¤¤¤ Chương 200[P] ¤¤¤ Chương 201  ¤¤¤ Chương 202

Chương 203 ¤¤¤ Chương 204 ¤¤¤ Chương 205 ¤¤¤ Chương 206 

Chương 207 ¤¤¤ Chương 208 ¤¤¤ Chương 209 ¤¤¤ Chương 210[P] ¤¤¤ Chương 211

Chương 212 ¤¤¤ Chương 213 ¤¤¤ Chương 214 ¤¤¤ Chương 215

Chương 216 ¤¤¤ Chương 217 ¤¤¤ Chương 218 ¤¤¤ Chương 219 ¤¤¤ Chương 220[P]

Chương 221 ¤¤¤ Chương 222 ¤¤¤ Chương 223 ¤¤¤ Chương 224

Chương 225 ¤¤¤ Chương 226 ¤¤¤ Chương 227 ¤¤¤ Chương 228 ¤¤¤ Chương 229

Chương 230[P] ¤¤¤ Chương 231 ¤¤¤ Chương 232 ¤¤¤ Chương 233

Chương 234 ¤¤¤ Chương 235 ¤¤¤ Chương 236  ¤¤¤ Chương 237 ¤¤¤ Chương 238

Chương 239 ¤¤¤ Chương 240[P] ¤¤¤ Chương 241 ¤¤¤ Chương 242

Chương 243 ¤¤¤ Chương 244 ¤¤¤ Chương 245 ¤¤¤ Chương 246 ¤¤¤ Chương 247

Chương 248 ¤¤¤ Chương 249 ¤¤¤ Chương 250[P] ¤¤¤ Chương 251

Chương 252 ¤¤¤ Chương 253 ¤¤¤ Chương 254 ¤¤¤ Chương 255 ¤¤¤ Chương 256

Chương 257 ¤¤¤ Chương 258 ¤¤¤ Chương 259 ¤¤¤ Chương 260[P]

Chương 261 ¤¤¤ Chương 262 ¤¤¤ Chương 263 ¤¤¤ Chương 264 ¤¤¤ Chương 265

Chương 266 ¤¤¤ Chương 267 

HOÀN QUYỂN 3

17

Quyển 4. Lịch sử phong lưu của Trùng

Chương 268 ¤¤¤ Chương 269 ¤¤¤ Chương 270[P]  ¤¤¤ Chương 271

Chương 272 ¤¤¤ Chương 273 ¤¤¤ Chương 274 ¤¤¤ Chương 275 ¤¤¤ Chương 276

Chương 277 ¤¤¤ Chương 278 ¤¤¤ Chương 279 ¤¤¤ Chương 280[P]

Chương 281 ¤¤¤ Chương 282 ¤¤¤ Chương 283 ¤¤¤ Chương 284 ¤¤¤ Chương 285

Chương 286 ¤¤¤ Chương 287 ¤¤¤ Chương 288 ¤¤¤ Chương 289

Chương 290[P] ¤¤¤ Chương 291 ¤¤¤ Chương 292 ¤¤¤ Chương 293 ¤¤¤ Chương 294

Chương 295 ¤¤¤ Chương 296 ¤¤¤ Chương 297 ¤¤¤ Chương 298

Chương 299 ¤¤¤ Chương 300[P] ¤¤¤ Chương 301 ¤¤¤ Chương 302 ¤¤¤ Chương 303

Chương 304 ¤¤¤ Chương 305 ¤¤¤ Chương 306 ¤¤¤ Chương 307

Chương 308 ¤¤¤ Chương 309 ¤¤¤ Chương 310 ¤¤¤ Chương 311 ¤¤¤ Chương 312

Chương 313 ¤¤¤ Chương 314 ¤¤¤ Chương 315 ¤¤¤ Chương 316

Chương 317 ¤¤¤ Chương 318 ¤¤¤ Chương 319 ¤¤¤ Chương 320 ¤¤¤ Chương 321

Chương 322 ¤¤¤ Chương 323 ¤¤¤ Chương 324 ¤¤¤ Chương 325

Chương 326 ¤¤¤ Chương 327 ¤¤¤ Chương 328 ¤¤¤ Chương 329 ¤¤¤ Chương 330

Chương 331 ¤¤¤ Chương 332 ¤¤¤ Chương 333 ¤¤¤ Chương 334

Chương 335 ¤¤¤ Chương 336 ¤¤¤ Chương 337 ¤¤¤ Chương 338 ¤¤¤ Chương 339

Chương 340 ¤¤¤ Chương 341 ¤¤¤ Chương 342 ¤¤¤ Chương 343

Chương 344 ¤¤¤ Chương 345 ¤¤¤ Chương 346 ¤¤¤ Chương 347 ¤¤¤ Chương 348

Chương 349 ¤¤¤ Chương 350 ¤¤¤ Chương 351 ¤¤¤ Chương 352

Chương 353

Đại kết cục

HOÀN CHÍNH VĂN

40

Phiên ngoại YY

Phiên ngoại: Kỳ tích của Tiên đạo

Phiên ngoại: Trọn kiếp bi thảm của Tây Bối

Phiên ngoại: Lễ cưới của Bạch Trầm Hương

Phiên ngoại Mã Tiểu Giáp: Tình yêu thật phiền phức

 Phiên ngoại: Chi tiết vụ vệc Yến Tiểu Ất bị đẩy ngã

Phiên ngoại: Lễ Giáng Sinh không bình thường

Cuộc tranh tài của các nam nhân mười châu ba đảo

Vài ba chuyện hậu hôn của Tiểu Hoa và Trùng Trùng

tuzki_005

HOÀN TOÀN TẬP

Advertisements

105 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

 1. Pingback: LIST NGÔN TÌNH HOÀN (Sau 13/7/2017) | ~*(KNX)*~

 2. bạn ơi, pass chương140: Lúc Hoa Tứ Hải triệu tập hai đại quân sư thì Tây Bối Liễu Ty đang ở đâu tại Tụ Quật châu? Mình ghi là “quantro” lại ko vào được, mình đã đọc lại, dò kỹ rồi, là quán trọ của trùng trùng mở mà… bạn giải đáp giúp mình với ^^
  bạn dịch truyện mượt lắm, chọn truyện để dịch lại càng hay, nữ chính nói chuyện hài quá :))

   • cảm ơn bạn nhiều nhá, vì đã bỏ công sức ra dịch thật mượt thật hay bộ truyện này, mình thuộc dạng vạch lá tìm sâu mà cũng chưa thấy hạt sạn nào, cho bạn một phiếu bé ngoan xuất sắc :))

   • Mình đang mong các bạn đọc, góp ý để mình còn edit ra ebook nữa 😀 Vì ebook nhờ người ta làm nên phải edit kỹ, làm 1 lần 😀

   • Hi bạn, mật khẩu được gợi ý ở chương trước đó nha. Ví dụ chương 97 có mật khẩu thì gợi ý ở cuối chương 96…

 3. Em chính thức lọt hố này, em xin được comment báo danh ạ. E lười lắm nên e ít khi đọc truyện nào quá dài. Nhưng nhìn nghị lực của chị đã dịch hết cuốn này nên e cũng phải cố lết cho bằng hết. Chúc chị chủ nhà luôn mạnh khỏe và đông khách 😙

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s